وفد هندي يغادر اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون بسبب تصرف باكستاني

وفد هندي يغادر اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون بسبب تصرف باكستاني